השירותים שלנו

התשלום מחושב על פי תעריף תעו"ז של חברת החשמל בישראל.
בתוספת דמי מנוי חודשיים או עפ"י המסלולים המוצגים במחירון.